Prisijunkite

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Pilkalnio g. 53, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0167:2221


Viešasis susirinkimas nuotoliniu būdu vyks 2021-06-03, 15:00